За контакти използвайте формата по-долу

Център за подкрепа и личностното развитие   Бургас

 

 

http://www.odk-burgas.com/sites/default/files/page-galleries/logo_new.jpg

Бургас  - 8 000 ул.”Райна Княгиня” 11

тел./факс: 0359 56   844 551  Директор             

тел./факс: 0359 56   843 643  пом.-директор

тел:                  056   844 549  организатори

тел:                  056   844 550  ЗАТС, касиер,  домакин 

тел:                  056   860 926  гл. счетоводител

E-mail:             cplr_burgas@abv.bg

Име, фамилия, длъжност, служебен/мобилен телефон
-Пепа Ангелова - Директор 844551;0885525810; 0878223576; 0877436411;
- Виктория Димова - Заместник – директор учебна дейност 843643; 0885985433;
- Кичка Стефанова - Заместник – директор учебна дейност 0888302758;
- Атанасия Петрова - Учител – Православни християнски традиции и ценности, театрално изкуство и организатор дейности; 056 / 844549; 0878 238 632
- Йорданка Василева - Учител -ЛФК
- Димитър Гинов -ДФТА"Радост"; Учител – танцово изкуство
- Иван Георгиев - "ДФТА"Радост"; Корепетитор
- Събина Николова - Технически сътрудник, организатор дейности; 0889/680179
- Таня Христова, Учител – Православни християнски традиции и ценности
- Тодор Стефанов Учител - волейбол
- Дияна Сиракова Домакин 056/843643, 0879405576
- Цеца Янева -касиер 056/844550 0877436422;
- Севина Трайкова, Учител – изобр.изк.
- Пепа Запрянова- НХ"Трепетлика"; Учител – музикално изкуство
- Георги Янев-Учител – авио- и ракетомоделизми
- Стойко Георгиев- ФФ"Шарени гайтани"; Учител – музикално изк.
- Емил Петров- ВГ"Небесни звънчета"; Учител – музикално изк.
- Мария Лиркова - Учител – Православни християнски традиции и ценности
- Стилиян Кунев - Учител – Православни християнски традиции и ценности
- Недялка Андонова - Учител – Православни християнски традиции и ценности;
- Мария Иванова - Учител – Православни християнски традиции и ценности;
- Недялка Георгиева - Учител – Православни християнски традиции и ценности
- Камелия Димитрова - Учител – Православни християнски традиции и ценности
- Ганка Динкова - Чистач/хигиенист;

Контакти