Пет., 02/06/2017 - 13:30Юни 2017

СТАТУТ ЗА ОБЩИНСКИ КОНКУРС „ПАМЕТТА ЗА ЛЕВСКИ ДНЕС”

На 18.07.2017г. България ще отбележи 180 годишнина от рождението на Васил Левски. На този ден почитаме личността на човеколюбеца, отдаден на идеята за „свята и чиста република”. Роден в Карлово, в долината на розите, Левски става знаменосец на свободата. Българският Апостол! Силната личност, която все още не е намерила свое подобие, неуловимият Дякон, човекът с най- чиста душа. Във всяко българско сърце живее споменът за него, в представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование.
1. Цели на конкурса:
- да стимулира творческата изява на учениците;
- чрез силата на художественото слово да даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към Васил Левски;
- да възпитава в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение.
2. Тема: „Паметта за Левски днес”
3. Възрастови групи:
- първа възрастова група- ученици от 5-8 клас;
- втора възрастова група- от 9-12 клас.
4.Жанр:
- есе
-стихотворение
5. Допълнителни изисквания:
Всеки участник може да представи по една творба от една категория. Творбите трябва да бъдат написани на български книжовен език с обем до две страници или до 800 знака. Произведенията трябва да са написани на Word(формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пункта).
Творбите се изпращат на имейл: cplr_burgas@abv.bg с информация:
- Име и фамилия, години
- Училище, клас,
- Телефон
6. Срок за изпращане на творбите:
- творбите се изпращат до 22.05. 2017г.
В конкурса могат да участват произведения, които не са публикувани до сега и към момента не участват в други конкурси.
До 29.05.2017г. експертната комисия ще оценява изпратените творби в определения жанр;
На 1.06.2017г. поименно ще бъдат публикувани отличените творби на официалния сайт на Община Бургас- www.burgas.bg и на сайта на ЦПЛР-Бургас- odk-burgas.com
Награждаването ще се състои на 13.06.2017г. от 17ч. в Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”
7. Оценявани компетентности
Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно компетентно жури, което ще работи независимо един от друг по следните критерии:
- придържане към темата на конкурса;
- оригиналност и творчески подход;
- езикова и стилистична култура;
- графично оформяне на творбите.
8. Награди
Ще бъдат раздадени по три награди ( I,II и III-та) за всяка възрастова група и за всеки жанр.
I място- плакет и грамота;
II място- плакет и грамота;
III място- плакет и грамота.
Предвидени са и поощрителни награди, както и една специална награда за най- успешно представил се участник от община Бургас.
9. Среща- разговор с наградените
С авторите на най- добрите творби ще се проведе среща разговор на 13.06.2017г. в Културен център „Морско казино”, по време на която официално ще бъдат представени класираните творби и наградени техните автори. Ще присъстват представителите на журито, представители на Община Бургас, изявени дейци и гости.
Наградите ще се връчват лично на авторите.
На отличените автори на първо място ще им се представят творбите на 18.07.2017г. в деня на националното честване на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски.
Желаем на всички вдъхновение и успех в конкурсната надпревара!
За контакти: 056/ 844549- Атанасия Петрова- организатор в ЦПЛР- Бургас

Изготвил:
ПЕПА АНГЕЛОВА
Директор на ЦПЛР-Бургас

ДАНКА ГЕОРГИЕВА
Председател на общински комитет”Васил Левски”- Бургас

ЛЮДМИЛА КУТИЕВА
Управител на Културен център Морско казино- Бургас

Творби