График

Вторник и Петък от 11:00 до 12:00 - ДГ"Веселушко" 3 и 4 групи

база "Изгрев"
Събота от 10:30 - 12:00
12:10 - 13:40

Школата е създадена в началото на учебната 2016 и 2017г.
Ръководител е младият художник Христо Христов

График на занятията:

Ръководител - Денислав Белчев
График
Понеделник Вторник и Сряда Четвъртък Петък

Момент от урок

Иформация за обучението по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”

Ръководител: Даниела Христова

График - I -ва група
Понеделник 14:00ч.-15:30ч. база "Р.Княгиня" 11
Петък 11:00ч. - 12:30ч. база "Р.Княгиня"11

II-ра група
Сряда 14:00ч. - 15:30ч. или / 11:00ч. - 12:30ч. база "Р.Княгиня" 11

Ръководител - Любомирова
График
база "Райна Княгиня" - вторник от 10:30 - 12:00 и от 14:00-15:30

Ръководител - Георги Янев
График:
База "Изгрев"
Събота от 9:00ч. до 10:40ч. и от 10:45ч. до 14:15ч.

Небесни звънчета

Вокална група „Небесни звънчета“ към ЦПЛР Бургас

Обучението по Религия-Православие в Бургас
Новина:

График:
КЦ"Морско казино" - понеделник 18:00ч.-19:15ч.
база ул."Р.Княгиня"11- събота 13:00ч.-14:15ч.

Вести!!!
Резултати от Международен конкурс "Утринна звезда"- Свети Влас 2016

Страници