Летни школи

Уважаеми родители,
за лято 2018 г. школите по изобразително изкуство към ЦПЛР – Бургас приключиха на 29 юни 2018 г.

Информация за видовете групи по интереси през новата учебна година, както и начините за записване в тях, ще бъде публикувана на сайта ни след 10 август 2018 г.

тел. за информация: 056 84 45 49 – Организатори към ЦПЛР - Бургас

_______________________________________________________

Остават единствено школите по Механизма за почасово отдаване под наем със следния график:

Корекция и изтриване на лични данни

Заявления за изтриване и корекция на лични данни се подават в деловодството на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас, 
всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч., както и на e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Адрес: Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11

Лица за контакт:
Длъжностно лице по защита на личните данни.

Издаване на удостоверения

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:
1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

***

Заявленията може да се подават и лично на адрес: ул."Райна Княгиня"11, ет.2

Заявление за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс може да изтеглите от приложения файл.

Попълненото заявление за конкретен конкурс се носи или изпраща заедно с творбата на адрес:

Гр. Бургас 8000
Ул. „Райна Княгиня“ 11
Център за подкрепа на личностното развитие
За конкурса ....................................

Заявление за работа

Заявление за кандидатстване за работа в ЦПЛР Бургас Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:

Вариант 1:
1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

Заявление за записване в школа - за една учебна година

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
  2. Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
  3. Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

Достъп до информация

В Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас има оторизиран административен персонал за преглед и предоставяне на информация
по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на e-mail: odk_bourgas@abv.bg