Летни школи

Уважаеми родители,
за лято 2018 г. ЦПЛР – Бургас предлага на желаещите деца и ученици от 6 до 14 год. следните форми:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
два пъти седмично по 2 часа
понеделник и сряда от 9.30 до 11.00 часа
4 - 29 юни 2018 г.
р-л Денислав Белчев

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЦПЛР – жк. „СЛАВЕЙКОВ”- бл. „ПОМОРИН” 1А, вход Б
два пъти седмично по 2 часа
вторник и четвъртък от 15.30 до 17.00 часа
4 - 29 юни 2018 г.
р-л Севина Трайкова

Издаване на удостоверения

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:
1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

***

Заявленията може да се подават и лично на адрес: ул."Райна Княгиня"11, ет.2

Заявление за работа

Заявление за кандидатстване за работа в ЦПЛР Бургас

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:
Вариант 1:
1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

***

Заявление за изучаване на английски език

Заявление за изучаване на английски език
- за деца от подготвителни групи
- за деца в I клас

Заявление за записване в школа - за една учебна година

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
  2. Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
  3. Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

Достъп до информация

В Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас има оторизиран административен персонал за преглед и предоставяне на информация
по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на e-mail: odk_bourgas@abv.bg