вторник, 30 Октомври, 2018 - 16:30

Министерство на образованието и науката
Национален дворец на децата
Община Бургас
Регионално управление на образованието - Бургас
Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

организират