Школата е създадена в началото на учебната 2016 и 2017г.
Ръководител е младият художник Христо Христов

График на занятията:

Христо Христов -  Изобразително изкуство /съвместно с П. Ангелова/, комикс и илюстрация;
база "Райна Княгиня"
събота: 10,30 - 11,50 ч.;

Христо Христов - Изобразително изкуство
база "Изгрев"
събота: 13,00 - 14,30 ч.;