Школата набира ученици V-IX клас.

Занятията ще бъдат насочени към надграждане на материала, заложен в учебно-образователната програма.
Допълнителни познания учениците ще получат за компютърна графика и реклама, изучавайки графичната програма CorelDRAW.

Ръководител: Десислава Иванова

График на занятията:
събота 10:30 - 11:10
             11:20 - 12:00
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Компютърен кабинет