Школата набира ученици VI-XII клас за учебната 2021-2022 година .

Занятията ще бъдат насочени към графичния дизайн и изучаване на графичната програма CorelDRAW.
Учениците ще бъдат въведени в графичния дизайн, ще се запознаят с основните термини и понятия, с растерна и векторна графика, ще изготвят проекти.
 

Заниманията ще се провеждат през втория учебен срок.

Ръководител: Десислава Иванова
тел.: 0882 43 50 63

График на занятията:
петък 17:00 - 18:30

           
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Компютърен кабинет