Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие /вървят в комплект/ по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението и декларацията за информирано съгласие от прикачения файл.
  2. Направете копия във Вашия компютър и ги попълнете.
  3. Попълнените документи изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg