Подаване на заявление за избраната от Вас лятна школа по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението за избраната школа от прикачения файл.
  2. Направете копия във Вашия компютър и ги попълнете.
  3. Изпратете на нашия електронен адрес: odk_bourgas@abv.bg