вторник, 27 Септември, 2016 - 14:30

Във връзка с 31 октомври – Международен ден на Черно море, Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас
организират пленер „Аз рисувам моето любимо Черно море” за деца с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство от IV група на детските градини.

събота, 24 Септември, 2016 - 16:30

Спортни състезания и прояви за отбори, представящи обслужващи звена /ЦПЛР/

№ Наименование на проявата