четвъртък, 24 Ноември, 2016 - 11:00

Снимки от награждаването:

сряда, 2 Ноември, 2016 - 12:45

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ