Ср., 22/03/2017 - 09:00Март 2017

Снимки от награждаването:

Списък на мултимедийните презентации, допуснати до защита на
Националното състезание
„Водата-извор на живот”- Бургас 2017 г.

1. Петър Георгиев и Кенан Юзеир- СУ ”Й.Йовков”- Тервел- 2 възр. група
2. Георги Мутафчиев, Вяра Хаджиева, Павела Костова- Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”- Благоевград- 2 възр. гр.
3. Магдалена Торлакова- ПГИ ”Г.С.Раковски”- Ямбол- 2 възр. група
4. Диляна Иванова- СУПНЕ ” Фр.Шилер”- Русе- 2 възр.група
5. Илияна Францъзова, Соня Георгиева, Фатме Мехмед- ПГЧЕ „ВасилЛевски“-Бургас-2 възр. група
6. Алпер Симеонов и Илия Илиев- ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”- Кърджали- 1 възр. група
7. Дара Върбанова- ОУ ”Евлоги Георгиев”- Дупница- 1 възр. група
8. Константин Балабанов, Борислав Симеонов , Георги Иванов – ОУ ” Хр. Ботев”-кв. Ветрен, Бургас- 1 възр. група
9. Никол Пашалие и Кристианна Атанасова- ОУ ”Ал. Константинов”- Димитровград- 1 възр. група
10. Наталия Петкова и Елена Попчева- ПМГ ”Иван Вазов”- Димитровград- 2 възр. група
11. Анелия Мирославова, Милена Янева, Максим Милевский- СУ ”Никола Вапцаров”- Царево- 2 възр. група
12. Костадин Тенчев и Кристина Толева- ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков”-кв. Сини камъни- Сливен- 2 възр. група
13. Виктория Иванова, Серпил Сали, Кремена Костадинова- ПГПТ ” Евлоги Георгиев”- Силистра- 2 възр. група

Вижте офертите за настаняване - в прикачените файлове! /в раздел - заявки за участие/

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА
за провеждане на
Национално състезание за мултимедийни презентации
„Водата- извор на живот”- Бургас

/22 март- 2017/
9:00- 9:30 часа- регистрация на участниците
9:30- 11:30 часа- защита на мултимедийни презентации- зала „Георги Баев” на Културен център „Морско Казино” Бургас
11: 30 часа- 12:30 часа- работа на журито и подготовка на наградите
13:00 часа- обявяване на резултатите и награждаване
ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците за защитата на мултимедийни презентации трябва да носят презентациите си на диск или USB- флаш памет, без допълнителни корекции
• 16:30 часа- Награждаването на отличените в конкурсите за фотография, литературно творчество и изобразително изкуство „Водата- извор на живот”-2017 ще се проведе в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско Казино” Бургас

Снимки от конкурса

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОДК - БУРГАС

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

С МОТО:
ЧИСТА ВОДА – ЧИСТА ПЛАНЕТА.

22 март 2017 г.

І. ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи, от всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната:

• І-ва възрастова група – 6-8 клас - участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

• ІІ-ра възрастова група – 9-12 клас - участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

ІІІ. Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

• Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер;
• Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор; на природната среда, като природен ресурс и среда на живот;
• Да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване;
• Да имат отлични умения за публично представяне и защита на идеи и проекти;
• Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.
Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.

Всяко учебно заведение участва в състезанието само с една мултимедийна презентация в съответната възрастова група.

Критерии за оценка:

• Значимост на представения проблем или тема.
• Научно и задълбочено познаване на темата.
• Умения за презентиране и публична защита на проекта.
• Практически и изследователски характер на разработката.
• Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.

Класиране: І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по- късно от 02.03.2017 г. на CD или USB - флаш памет.

Важи датата на пощенското клеймо!

пощенски адрес:
Център за подкрепа на личностното развитие,
ул: ”Райна Княгиня”11
8000 гр. Бургас

Мултимедийни презентации, пристигнали извън определения срок или по електронна поща, не се разглеждат и журират!

Информация за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com до 14.03.2017г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС: www.odk-burgas.com

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА БЛАНКА ПО ОБРАЗЕЦ.

Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците.