ПРЕДЛАГАМ ВИ ПОДРОБЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г., 2017 г., КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2016 г. ПО БЮДЖЕТНИ ПЕРА. Обяснителна записка от Пепа Живкова Ангелова - директор на ЦПЛР-Бургас, относно касовото изпълнение на бюджета. Моля, вижте прикачените файлове. Обща рекапитулация по параграфи - тримесечен отчет