Школата е създадена в началото на учебната 2016 и 2017г.
Ръководител е младият художник Христо Христов

График на занятията:

Христо Христов - Иконопис
база "Райна Княгиня"
понеделник: 17,30 - 19,00 ч.;

Христо Христов - комикс и илюстрация
база "Райна Княгиня"
събота: 11,00 - 12,30 ч.;

Христо Христов - Изобразително изкуство
база "Изгрев"
събота: 13,00 - 14,30 ч.;

Христо Христов - Изобразително изкуство - индивидуална работа
база "Изгрев"
събота: 14,40 - 15,20 ч.;