Уважаеми родители,
за лято 2018 г. ЦПЛР – Бургас предлага на желаещите деца и ученици от 6 до 14 год. следните форми:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
два пъти седмично по 2 часа
понеделник и сряда от 9.30 до 11.00 часа
4 - 29 юни 2018 г.
р-л Денислав Белчев

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЦПЛР – жк. „СЛАВЕЙКОВ”- бл. „ПОМОРИН” 1А, вход Б
два пъти седмично по 2 часа
вторник и четвъртък от 15.30 до 17.00 часа
4 - 29 юни 2018 г.
р-л Севина Трайкова

ПИАНО
ЦПЛР – жк. „СЛАВЕЙКОВ”- бл. „ПОМОРИН” 1А, вход Б
два пъти седмично по 2 часа
понеделник и сряда от 10.00 до 12.00 часа
4 - 29 юни 2018 г.
р-л Илонка Чакърова

Заявления ще се приемат на ул."Райна Княгиня" 11 от 21 май 2018 г. или на e-mail: odk_bourgas@abv.bg
Формуляра за Заявление за летни школи може да свалите от раздел Административни услуги.

Цените на услугите са съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас- раздел „Цени на услуги и права, предоставени от Общината, съгласно чл. 6 ал.2 от ЗМДТ- приложение 2”.

_______________________________________________________

ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ДЕТСКО ЦАРСТВО“
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
(с изнесени репетиции)
събота от 11.00 до 12.00 часа
юни и юли 2018 г.
ръководител: Атанасия Петрова
тел. за информация: 0886 029 209

ШКОЛА ЗА МАНЕКЕНИ И ФОТОМОДЕЛИ „GRAND MODELS“
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
събота от 12.00 до 13.00 часа
юни и юли 2018 г.
ръководител: Атанасия Петрова
тел. за информация: 0886 029 209

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА ПРИ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
вторник и четвъртък от 16.00 до 17.00 часа
юни, юли и август 2018 г.
ръководител: Йорданка Василева
тел. за информация: 0886 67 97 82

Цените на услугите са съгласно Механизма за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена с Решение на Общински съвет – Бургас.