понеделник, 24 Юни, 2019всички новини

На 22.06.2019г. от 10.00 ч. в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”- Бургас се проведе тест на кандидатите,  регистрирани в платформата за Лятната ИТ академия.  За учениците, пропуснали тази дата, организаторите на академията - Община Бургас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков”, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас и Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”, обявяват втора дата – 27.06.2019 г. от 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”- Бургас.

Служебни бележки  за отсъствие от учебни занятия учениците от VIII до XI клас ще да получат от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас в деня на изпита.

Резултатите от теста ще бъдат изпратени на имейлите на всички участници, регистрирани в платформата и явили се на теста, на 28.06 2019 г. Успешно издържалите теста ученици ще бъдат приети в Лятната IT академия, която ще се проведе 1 юли  - 25 юли 2019 година.

Целта на обучението е учениците и студентите да придобият база знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, да се научат да програмират на Java,  С++, С# и да създават мобилни приложения.

Ще бъдат сформирани групи в специалностите:

Програмиране във визуална среда със Scratch 3-4 клас

Програмиране на C++ за начинаещи 5 – 7 клас

Програмиране на C++ за напреднали 6 – 8 клас

Разработка на игри със C# и Unity 8 – 10 клас

Проектиране на уеб страници с html, css за начинаещи 5 – 7 клас 

Проектиране на уеб страници с html, css, javascript за напреднали 6 – 8 клас

Програмиране на Java  и създаване на мобилни приложения- студенти в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“.

Във всяка група ще се обучават по 15 ученици. Заниманията на учениците ще се провеждат в ПГЕЕ „К. Фотинов”- Бургас по график. Обучителите са изявени преподаватели по компютърни технологии.

Групата на студентите ще се обучава в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”.

Таксата за правоучастие на 1 ученик или студент  е 50 лв. с дофинансиране от Община Бургас. Тя се внася  по сметката на УН към ОДК-Бургас след  обявяване на резултатите.

Пощенска банка
IBAN: BG98BPBI79371020896601.

Основание за плащане: Такса за Лятна IT академия, трите имена на ученика / студента/, а за ученици под 16 г. и имената на родителя на съответния ученик.

Копие от платежното нареждане да се носи в първия ден от Лятната IT академия – 01. 07.2019 г. съгласно графика Ви.

На 26.07.2019г. ще се проведе официално закриване на IT академията в Община Бургас. Ще бъдат връчени грамоти за участие за съответния завършен курс на обучение от г-н Димитър Николов- кмет на Община Бургас,  и удостоверения от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”. За навършилите 16 години, удостоверението може да послужи и за практикуване на уменията по специалността в лицензирани фирми с подобен предмет на дейност и приложима среда.

Благодарим на всички участници!