сряда, 17 Октомври, 2018всички новини

Сократ: Отговори ми най-напред на следния въпрос: знаеш ли що е математика? Предполагам, че имаш понятие за това, което искаш да изучиш. Хипократ: Смятам, че всяко дете знае. Математиката е наука, и то не каква да е, а една от най-добрите.

Математиката е лесен учебен предмет.
Доказателства: а) Защото сте научили новия урок още в часа.
б) Защото сте се записали в групата по математика.
в) Защото сте си направили упражнителна тетрадка, в която решавате всички задачи след урока и сте си записали новите теоретични правила.

ИЗВОД: ако ученикът осъзнае колко необходими са математическите знания във всекидневието му, той ще изпита удоволствие от решаването на задачи и ще влиза в часа с повече желание

За най-любознателните, за най-остроумните, за всички онези ученици, които искат да разширят своя математически кръгозор, за учениците, които искат да надграждат своите математически знания, предлагаме съботни занимания по математика за ІІІ и ІV кл.

Занятията ще се провеждат всяка събота на ул. „Райна Княгиня“ №11 от 11,00 ч.
И на напреднали, и на тези, които срещат затруднения в усвояването на нелеката материя на числата, предлагаме своята помощ.
Заповядайте при нас!