четвъртък, 18 Октомври, 2018всички новини

Набират се ученици за школата по карате
/от 1-6 клас- момчета и момичета/

Заниманията са БЕЗПЛАТНИ и се провеждат всеки вторник и петък от 18.30ч.в залата на ЦПЛР- Бургас ет.1, срещу блок 16 , в двора на ДГ „Веселушко”
Ръководител :Иво Авуски
Тел за информация: 056/844549

Заниманията започват на 6.11.2018г.

Заявления се изпращат на имейла на ЦПЛР: odk_bourgas@abv.bg, изтеглени от сайта на ЦПЛР:
odk-burgas.com или на адрес: ул. „Райна Княгиня” 11, ет.2,
при организатори