вторник, 2 Април, 2019всички новини

Уважаеми ученици, колеги и родители!

Иновациите в съвременното българско образование се изграждат върху ключови компетентности, главната от които е владеенето на българския книжовен език и книжовните норми.

 

В този контекст за  първи път Община Бургас ще организира провеждането на състезание по български език за ученици от трети клас под надслов "Език свещен на моите деди". 

Целта на състезанието е да се създадат предпоставки за демонстриране на усвоените знания и умения по български език и литература в условията на съревнование, да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите ситуации, да се повиши грамотността на учениците и тяхната езикова култура, да се насърчи и поощри увереност в силите и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание по български език и литература.

Състезанието няма за цел да проверява знанията по български език на учениците от изучения материал в училище.

Етапи на състезанието:

I.                   Дати на провеждане

Състезанието ще се проведе на 04.05.2019 г. от 10:00 до 11:00 ч. Срокът за подаване на заявления за участие е от 01.04. до 22.04.2019 г. включително. Резултатите ще бъдат обявени не по-късно от 15.05.2019 г.

 

II.                Условия за участие

Право на участие в състезанието имат ученици, записани в III клас за учебната 2018/2019 година, от всички училища на територията на Община Бургас. Участието на учениците е безплатно. Регистрацията на участниците може да се извърши от техните родители или настойници по електронен път, чрез посочения по-долу линк:

https://goo.gl/forms/tw1bHWlUheL1bc5r1

Всеки, подал заявление, ще получи входящ номер на посочения в заявлението e - mail.

Регистрацията чрез попълване на заявление за участие на хартиен носител може да се извършва и на място в Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11.

 

III.           Места на провеждане на състезанието:

Разпределението на участниците ще бъде публикувано на интернет страницата на Община Бургас (www.burgas.bg) и Центъра за подкрепа на личностното развитие (https://www.odk-burgas.com/) най-късно до 30.04.2019 г. Участниците ще бъдат разпределени в училище по район /Център за административни услуги/, според тяхното местоживеене. Разпределението ще бъде предоставено на директорите на училищата, които ще уведомят участниците в кое училище ще се състезават.

Учениците, записани за участие в състезанието, следва да се явят в съответното училище в 9.30 ч. на 04.05.2019 г., като носят със себе си син химикал, ученически бележник за идентификация и входящия номер на заявлението.

 

IV.           Формат на състезанието:

Състезанието се провежда чрез тест с продължителност за решаването му 60 минути. Тестът се състои от езикови задачи по учебния предмет „Български език и литература“ от учебното съдържание за III клас и е съобразен с учебната програма на Министерството на образованието и науката за III клас по български език и литература.

Тестовете ще бъдат предоставени от Община Бургас и са изготвени от екип от преподаватели от Бургаски свободен университет.

Оценяването на тестовете се извършва на база точкуване на верните отговори, а класирането се извършва на база получен брой точки по низходящ ред.

Класирането ще бъде публикувано не по-късно от 15.05.2019 г. на интернет страницата на Община Бургас (www.burgas.bg) и Центъра за подкрепа на личностното развитие (https://www.odk-burgas.com/).При класиране на участниците в състезанието ще бъдат публикувани само входящият номер, под който участва ученикът, и неговият резултат.

V.               Награди

    Класираните участници на призови места ще бъдат отличени с награден фонд от страна на Община Бургас. Наградите включват:

  • участие в летен лагер в близка местност по български език за учениците, класирани на І място;
  • еднодневни екскурзии за учениците, класирани на II място;
  • предметни награди за учениците, класирани на III място;

Всички участници в състезанието ще получат грамоти за участие.

 

    Датата на връчването на наградите ще бъде обявена с публикуването на резултатите.

Уведомяваме Ви, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

 

Допълнителна информация, относно регистрацията на участниците в състезанието можете да получите на телефон:

056/825 809;  0885 985 433 - Таня Попова ; Румяна Михайлова

Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас

E-mail:  cplr_burgas@abv.bg

Адрес : Бургас 8 000, ул. "Райна Княгиня" 11

Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

 

Допълнителна информация, относно организацията на състезанието, можете да получите на електронни адреси:

m.yapadzhieva@burgas.bg

cplr_burgas@abv.bg