МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РИО - БУРГАС НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА БУРГАС ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с мото: „ Чиста вода – чиста планета ” 22 март 2017 г...

Страници