От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Ръководител: Таня Христова

График на занятията:
събота 14:30 - 15:50
База "Райна Княгиня"
ет.2, Компютърен кабинет

Ръководител: Таня Христова

График на занятията:
събота 13:00 - 14:10
База "Райна Княгиня"
ет. 2, кабинет Чуждоезиково обучение

В школата се обучават ученици I - V клас.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 11:00 - 12:20
База "Райна Княгиня"
ет. 2, кабинет Чуждоезиково обучение

Школата подготвя ученици от VI - VII клас за НВО и ученици XI - XII клас за ДЗИ.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 13:00 - 14:30
База "Райна Княгиня"
ет. 1, кабинет Изобразително изкуство

Момент от урок

Иформация за обучението по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”

Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици. Поради тази причина в началото на октомври 2015г. Община Бургас въведе безплатно ранно чуждоезиково обучение в детските градини и подготвителните групи в училищата по иноватививната система „Play and Talk with Echo”на издателство „Изкуства”. Децата се обучават два часа седмично.

Основни моменти от обучението са: