От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Момент от урок

Иформация за обучението по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”

Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици. Поради тази причина в началото на октомври 2015г. Община Бургас въведе безплатно ранно чуждоезиково обучение в детските градини и подготвителните групи в училищата по иноватививната система „Play and Talk with Echo”на издателство „Изкуства”. Децата се обучават два часа седмично.

Основни моменти от обучението са:

Ръководител: Даниела Христова

График - I -ва група
Понеделник 14:00ч.-15:30ч. база "Р.Княгиня" 11
Петък 11:00ч. - 12:30ч. база "Р.Княгиня"11

II-ра група
Сряда 14:00ч. - 15:30ч. или / 11:00ч. - 12:30ч. база "Р.Княгиня" 11