От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Школата набира ученици V-IX клас.

Занятията ще бъдат насочени към надграждане на материала, заложен в учебно-образователната програма.
Допълнителни познания учениците ще получат за компютърна графика и реклама, изучавайки графичната програма CorelDRAW.

Ръководител: Десислава Иванова

График на занятията:
събота 10:30 - 11:10
             11:20 - 12:00
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Компютърен кабинет

Школата е за ученици начален етап.

Ръководител: Петър Станчев

График на занятията:
събота 10:30 - 11:00
             11:10 - 11:40
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Езиков кабинет

При интерес ще бъде сформирана и школа по Английски език за V и VI клас.

Школата подготвя ученици от VI - VII клас за НВО и ученици XI - XII клас за ДЗИ.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 11:45 – 13:15
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Езиков кабинет

Момент от урок

Иформация за обучението по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”

Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици. Поради тази причина в началото на октомври 2015г. Община Бургас въведе безплатно ранно чуждоезиково обучение в детските градини и подготвителните групи в училищата по иноватививната система „Play and Talk with Echo”на издателство „Изкуства”. Децата се обучават два часа седмично.

Основни моменти от обучението са: