Пон., 11/04/2016 - 10:45Април 2016

Снимки от 04.05.2016г.

Снимки от 05.05.2016г

Община Бургас

Център за подкрепа и личностно развитие
Обществен дарителски фонд Област Бургас
Училищно настоятелство към ЦПЛР -Бургас
ОРГАНИЗИРАТ:
„Европейска палитра на детското творчество”.
4 -5 май 2016 год.
гр.Бургас
Цел на изявата :
Да подкрепя, стимулира и развива детския талант чрез предоставяне на възможност за изява в различни творчески направления.
Участници: Деца от трета и четвърта група на детските градини.

Място на провеждане: Дом на нефтохимика –Бургас.

Раздели:
• Танцово изкуство- по един танц до 3 мин.
Жанров обхват: български народни танци или съвременни танци .
Изисквания:
 Музикалния съпровод да бъде записан на отделно CD в аудиоформат.

• Певческо изкуство- по една песен до 3 мин.
Жанров обхват: български народни песни или съвременни детски песни
Изисквания:
 Музикалният съпровод да бъде записан на отделно CD в аудиоформат.

• Мажоретно изкуство- един танц на сцена до 3 мин / парадни или спортни мажоретки /.
Изисквания:
 Музикалният съпровод да бъде записан на отделно CD в аудиоформат.
 Визията на мажоретките да бъде съобразена с възрастта на децата.

Всяко детско заведение може да участва само с по едно изпълнение в отделните раздели. Не е задължително участието във всички раздели. Изпълненията могат да бъдат групови или индивидуални.

 Изложба на детски рисунки- всяко детско заведение може да участва само с една рисунка от всяка четвърта група.
Тема: ”Моето вълшебно детство”

Заявки за участие по образец
Информация на телефон: 056/ 843-643 и 056/ 844- 549-организатори.

Творби