Пет., 20/10/2023 - 09:15Октомври 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2023 г.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври.

Раздел „Фотография”:

Конкурсът в раздел „Фотография” има за цел да привлече вниманието на учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители - фотографи в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;

- Втора възрастова група – ученици от VIII до ХII клас

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ във фотостудио на фотохартия или център за дигитални услуги черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Фотоколажи не се приемат. Снимките да са с минимална редакция с

фотообработващ софтуер - да не са силно ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати.

Всеки участник може да изпрати само 1/една/ творба. Серия от 3 снимки се счита за една творба/ триптих/.

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.

Фотографиите да са придружени от заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас:

www.odk-burgas.com - Административни услуги/, да се представят или изпратят

до 13 октомври 2023 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”

Център за подкрепа на личностното развитие

ул. „Райна Княгиня” 11

гр. Бургас – 8000

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Обявяване на резултатите – 20.10.2023 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас: https://www.odk-burgas.com/

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори.

Церемонията за връчване на наградите ще се състои на 26 октомври 2023 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино”.

ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

За допълнителна информация:

Тел: 056/ 84-45-49 - организатори

 

 

Творби