Пон., 06/11/2023 - 11:15Ноември 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОРГАНИЗИРАТ
  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС
ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА
НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” - 2023 г.

1.ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

2.УЧАСТНИЦИ: Ученици в 4 възрастови групи от всички училища, школи,  извънучилищни звена и университети от страната:
І  възрастова група – от 1-4 кл.
ІІ  възрастова група – от 5-7 кл.
ІІІ възрастова група – от 8-12 кл.
IV възрастова група– студенти- над 20г.

3.РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в 2 раздела:
1)    Поезия
2)    Проза (есе, приказка, разказ- по избор)

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас и студенти. Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела-поезия и проза.    
Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация:
1)    Име и фамилия на участника;
2)    Клас, училище, школа (извънучилищно звено); университет
3)    Точен адрес и телефон на родител/ тел. на ръководител/

Творбите да са в обем до 2 машинописни страници, да не са участвали в предишните издания на конкурса и в други литературни конкурси.
Конкурсни изисквания:
- съответствие с темата на конкурса;
- вероучителна точност;
- адекватно жанрово изпълнение на творбата;
- оригиналност, художественост и др.;
- спазване на правописните и пунктуационни правила

Конкурсните материали да са придружени със сканирано заявление за участие в конкурса /изтегля се от сайта на ЦПЛР- Бургас: www.оdk-burgas.com - Административни услуги/ и се изпращат по електронен път на следния адрес:
info-200257@edu.mon.bg
Тема: За конкурса ”Рождество на Спасителя”.

Важно! Да не се изпращат произведения на хартиен носител до ЦПЛР- Бургас. Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!
Жури от преподаватели по Религия православие, БЕЛ и писатели ще определи носителите  на наградите във всички възрастови групи и раздели.

Срок за изпращане на творбите: 4.12.2023 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 15.12.2023 г. на сайта на ЦПЛР: www.odk-burgas.com

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 18.12.2023 г. по електронната поща : info-200257@edu.mon.bg

Церемонията по награждаването ще се проведе на 19.12.2023г. от 16:30 часа в Meждународен конгресен център- гр. Бургас
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!

Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите.

За допълнителна информация:
Тел. 056/843643, 0886029209- Атанасия Петрова

Творби