ПРЕДЛАГАМ ВИ ПОДРОБЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 г., 2023 г., 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019г., 2018 г., 2017 г., КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2016 г. ПО БЮДЖЕТНИ ПЕРА. Обяснителна записка от Пепа Живкова Ангелова - директор на ЦПЛР-Бургас, относно касовото изпълнение на бюджета.  Обща рекапитулация по параграфи - тримесечен отчет.
Моля, вижте прикачените файлове.