Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

Бургас  - 8 000 ул.”Райна Княгиня” 11

E-mail: info-200257@edu.mon.bg

Име, фамилия, длъжност, служебен/мобилен телефон
- Пепа Ангелова - директор; 056 844551; 0885 525 810; 0878 223 576; 0877 436 411;
- Кичка Стефанова - заместник – директор учебна дейност;056 843 643; 0884 344 718;

- Асен Георгиев -заместник директор административно - стопанска дейност тел: 056 844 549

- Стефка Атанасова - гл. счетоводител 0884 905 859;
- Цеца Янева - техн. секретар и касиер; 056 844550; 0877 436 422;

- Красимира Грозева - домакин; 056 843 643, 0879 405 576

- Атанасия Петрова - учител – Православни християнски традиции, ценности и празници, Театрално изкуство и организатор дейности; 056 844 549; 0886 029 209

- Томина Никова - ръководител направление ИКТ;
- Йорданка Василева - учител Лечебна физкултура
- Димитър Гинов - ДФТА "Радост"; учител – Танцово изкуство
- Иван Георгиев - "ДФТА "Радост"; корепетитор
- Таня Христова - учител – Православни християнски традиции, ценности и празници, Краезнание, Английски език
- Христо Христов - учител - Изобразително изкуство; учител по Английски език
- Денислав Белчев - учител - Изобразително изкуство;
- Севина Трайкова, учител – Изобразително изкуство;
- Милена Добрева, учител - Музикално изкуство;
- Стойко Георгиев - ФФ "Шарени гайтани"; учител – Музикално изкуство;
- Пепа Запрянова - НХ "Трепетлика"; лектор – Музикално изкуство;
- Георги Янев - лектор – Ракетомоделизъм;
- Мария Иванова - лектор – Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Камелия Данева - лектор– Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Златка Каловска - лектор - Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Калина Кунева - лектор– Православни християнски традиции, ценности и празници;

- Виолета Богданова - учител Английски език;
- Радостина Апостолова - учител Английски език;
- Весела Бъчварова - учител Английски език;
- Димитринка Димитрова - учител Английски език;
- Габриела Запрянова - учител Английски език;
- Виолета Гълева - учител Английски език;
- Красимира Папазова - учител Английски език;
- Пролет Вълкова - учител Английски език;
- Женя Александрова - учител Английски език;
- Женя Колева - учител Английски език;
- Милена Илчева - учител Английски език;
- Златка Каловска - лектор - Английски език
- Росица Тодорова- лектор - Английски език
- Донка Динева- лектор - Английски език
- Силвия Николова- лектор - Английски език
- Надежда Сандева- лектор - Английски език
- Красимира Николова - лектор - Английски език
- Ралица Станишева-Димитрова- лектор - Английски език
- Магдалена Пендева- лектор - Английски език
- Марияна Проданова- лектор - Английски език
- Искра Костова- лектор - Английски език
- Мария Савова - лектор - Английски език
- Жасмина Пенева- лектор - Английски език
- Женя Маринова- лектор - Английски език

- Мария Георгакева - кариерен консултант; 056 825 809;
- Кристиян Колев - кариерен консултант; 056 825 809;
- Зорница Димитрова - кариерен консултант; 056 825 809;
 

Контакти