За контакти използвайте формата по-долу

Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

http://www.odk-burgas.com/sites/default/files/page-galleries/logo_new.jpg

Бургас  - 8 000 ул.”Райна Княгиня” 11
 
тел./факс: 056 844 551  директор             
тел./факс: 056 843 643  зам.-директор учебна дейност, организатор
тел: 056 844 549 зам-директор административно - стопанска дейност
тел: 056 844 549  юрисконсулт
тел: 056 844 550  техн. секретар и касиер, 
тел:056 843 643 домакин 
тел: 0884 905 859  гл. счетоводител

E-mail: info-200257@edu.mon.bg

Име, фамилия, длъжност, служебен/мобилен телефон
- Пепа Ангелова - директор; 056 844551; 0885 525 810; 0878 223 576; 0877 436 411;
- Кичка Стефанова - заместник – директор учебна дейност;056 843 643; 0884 344 718;

- Стефка Атанасова - гл. счетоводител 0884 905 859;
- Цеца Янева - касиер; 056 844550; 0877 436 422;

- Атанасия Петрова - учител – Православни християнски традиции, ценности и празници, Театрално изкуство и организатор дейности; 056 844 549; 0886 029 209
- Събина Николова - организатор дейности; 0889 03 00 19;

- Томина Никова - ръководител направление ИКТ;
- Йорданка Василева - учител Лечебна физкултура
- Димитър Гинов - ДФТА "Радост"; учител – Танцово изкуство
- Иван Георгиев - "ДФТА "Радост"; корепетитор
- Таня Христова - учител – Православни християнски традиции, ценности и празници, Краезнание, Английски език
- Христо Христов - учител - Изобразително изкуство; учител по Английски език
- Денислав Белчев - учител - Изобразително изкуство;
- Севина Трайкова, учител – Изобразително изкуство;
- Милена Добрева, учител - Музикално изкуство;
- Стойко Георгиев - ФФ "Шарени гайтани"; учител – Музикално изкуство;
- Пепа Запрянова - НХ "Трепетлика"; лектор – Музикално изкуство;
- Георги Янев - лектор – Ракетомоделизъм;
- Мария Иванова - лектор – Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Камелия Данева - лектор– Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Златка Каловска - лектор - Православни християнски традиции, ценности и празници;
- Калина Кунева - лектор– Православни християнски традиции, ценности и празници;
 

- Виолета Богданова - учител Английски език;
- Радостина Апостолова - учител Английски език;
- Весела Бъчварова - учител Английски език;
- Димитринка Димитрова - учител Английски език;
- Габриела Запрянова - учител Английски език;
- Ивелина Георгиева - учител Английски език;
- Виолета Гълева - учител Английски език;
- Красимира Папазова - учител Английски език;
- Пролет Вълкова - учител Английски език;
- Женя Александрова - учител Английски език;
- Женя Колева - учител Английски език;
- Милена Илчева - учител Английски език;
- Ирина Загорчева - учител Английски език
--Златка Каловска - лектор - Английски език
- Росица Тодорова- лектор - Английски език
-Милена Стоянова- лектор - Английски език
- Донка Динева- лектор - Английски език
- Силвия Николова- лектор - Английски език
- Надежда Сандева- лектор - Английски език
- Николета Дойнова- лектор - Английски език
- Емилия Богданова - лектор - Английски език
- Красимира Николова - лектор - Английски език
- Ралица Станишева-Димитрова- лектор - Английски език
- Силвена Кацарова - лектор - Английски език
- Магдалена Пендева- лектор - Английски език
- Марияна Проданова- лектор - Английски език
- Искра Костова- лектор - Английски език
- Гергана Боева-- лектор - Английски език 
- Яна Гавова - лектор - Английски език
- Мария Савова - лектор - Английски език
- Лилия Пашова - лектор - Английски език
- Димитринка Куцарова- лектор - Английски език
- Боряна Цвяткова- лектор - Английски език
- Жасмина Пенева- лектор - Английски език
- Диляна Господинова- лектор - Английски език
- Женя Маринова- лектор - Английски език

- Мария Георгакева - кариерен консултант; 056 825 809;
- Кристиян Колев - кариерен консултант; 056 825 809;
- Зорница Димитрова - кариерен консултант; 056 825 809;
- Силвия Колдамова - кариерен консултант; 056 825 809;

- Красимира Грозева - домакин; 056 843 643, 0879 405 576
- Дора Иванова - чистач/хигиенист

Контакти