ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

1. Област “Наука и технологии”
1.1.    Профил “Приложно-технически”
-    Информационни технологии  и забавна математика
1.2.    Профил “Хуманитарно - обществен”
-    Школа “Православни християнски традиции, ценности и празници”
-    Школа по краезнание – 3 и 4 група в детските градини на Община Бургас, 1, 2, 5  и 6 клас на ОУ, ОбУ, СУ
-    Групи по интереси за изучаване на английски език в III  и IV група на детските градини, ППГ и I  клас от общинските училища, II, ІІІ и V клас / по проект/

2. Област “Изкуства”
2.1. Профил “Музикално изкуство”
-    Народен хор “Трепетлика“
-    Вокална група за детски забавни песни, поп пеене - солисти
-    ДФФ “Шарени гайтани”`
-    Гайдарски оркестър „Младост“
2.2. Профил “Танцово изкуство”
-    Детски фолклорен танцов ансамбъл “Радост”
2.3. Профил “Театрално изкуство”
-    Театрална школа “Детско царство”
-    Школа по анимация
2.4. Профил “Изобразително и приложно изкуство”
-    Школи по изобразително изкуство – живопис и графика
-    Школа „Комикс, илюстрация“
-    Школа по иконопис и стъклопис
2.5.Профил „Фотография“

 
3. Област “Спорт”

3.1. Профил “Кинезитерапия”
-    Лечебна физкултура, спортно – подготвителни игри
3.2. Профил  “Приложно - технически спортове”
-    Авио- и ракетомоделизъм

Изготвил: Пепа Ангелова
     Директор на ЦПЛР-Бургас