Обща информация за Плана за действие за 2022 година за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР - Бургас

Заявление за участие в група по интереси по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – Модул 1 можете да изтеглите от тук:

Заявления за изтриване и корекция на лични данни може да изтеглите от приложения файл.

Заявленията се  подават в деловодството на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас, 
всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч., както и на e-mail: info-200257@edu.mon.bg

Заявление за участие в конкурс може да изтеглите от приложения файл.

Попълненото заявление за конкретен конкурс се носи или изпраща заедно с творбата на адрес:

Гр. Бургас 8000
Ул. „Райна Княгиня“ 11
Център за подкрепа на личностното развитие
За конкурса ....................................

Заявление за кандидатстване за работа в ЦПЛР Бургас Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:

Заявление за издаване на удостоверения

Заявление за записване в школа по интереси и декларация информирано съгласие - за учебната 2023-2024 година

Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие по електронен път:

Заявление за записване в група по интереси за ученици от Украйна

Предлагаме Ви подаване на заявление по електронен път:

На вниманието на директорите на детските градини и училища на територията на Община Бургас

Уважаеми г-жо/г-н Директор,
от прикачените файлове може да изтеглите заявление и декларация за информирано съгласие /вървят в комплект/,
които да се попълнят от родителите на Вашите възпитаници, желаещи децата им да участват
в безплатната програма на Община Бургас за ранно чуждоезиково обучение в подготвителните групи и в I клас за  учебната 2023-2024 година.

Заявление за достъп до информация

Страници