Обща информация за Плана за действие за 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР - Бургас

Заявления за изтриване и корекция на лични данни се подават в деловодството на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас, 
всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч., както и на e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Адрес: Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11

Лица за контакт:
Длъжностно лице по защита на личните данни.

Може да изтеглите от прикачените файлове календарните планове за училищата и детските градини за учебната 2019-2020 г.

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път: 1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието 2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете. 3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg *** Заявленията може да се подават и лично на адрес: ул."Райна Княгиня"11, ет.2

Подаване на заявление за избраната от Вас лятна школа по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението за избраната школа от прикачения файл.
  2. Направете копия във Вашия компютър и ги попълнете.
  3. Изпратете на нашия електронен адрес: odk_bourgas@abv.bg

 

Заявление за участие в конкурс може да изтеглите от приложения файл.

Попълненото заявление за конкретен конкурс се носи или изпраща заедно с творбата на адрес:

Гр. Бургас 8000
Ул. „Райна Княгиня“ 11
Център за подкрепа на личностното развитие
За конкурса ....................................

Заявление за кандидатстване за работа в ЦПЛР Бургас Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път:

Вариант 1:
1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието
2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg

Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие /трите прикачени документа вървят в комплект/ по електронен път:

Предлагаме Ви подаване на заявление по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението за записване от прикачения файл.
  2. Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
  3. Попълненият документ изпратете на нашия електронен адрес: odk_bourgas@abv.bg

На вниманието на директорите на детските градини и училища на територията на Община Бургас

Уважаеми г-жо/г-н Директор,
от прикачените файлове може да изтеглите заявление и декларация за информирано съгласие /вървят в комплект/,
които да се попълнят от родителите на Вашите възпитаници, желаещи децата им да участват
в безплатната програма на Община Бургас за ранно чуждоезиково обучение в подготвителните групи и в I клас за  учебната 2020-2021 година.

Страници