Пон., 19/02/2024 - 15:30Февруари 2024

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА

РУО  -  БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

РИОСВ- БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РИСУНКА

 

“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”- 2024 г.

 

 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на  учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел  да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от I  до XII клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и центрове за подкрепа на личностното развитие в страната:

 

Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

 

І възрастова група. – I-IV клас;

ІІ възрастова група – V-VII клас;

III възрастова група- VIII-XII клас

 

Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много две рисунки  в съответната възрастова група, т.е. максимум 6 броя.

 

         Краен срок:      11. 03. 2024 г.  – ВАЖИ   ДАТАТА  НА  ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

 

         ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ! НЕ СЕ ЖУРИРАТ СЪЩО ТАКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА ИЛИ ЦПЛР, АКО Е НАДВИШЕН  МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯТ  БРОЙ НА РИСУНКИТЕ.

 

         Произведенията не се връщат.

 

         Жанров обхват: графика, акварел, живопис.

         Материали и техника:по избор.

         Формат на творбите без паспарту - 35/50

 

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация:

 

- трите имена на автора;

-  клас;

-  ръководител, телефон за контакт с ръководителя;

-  училище, школа или  ЦПЛР  и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава);

- телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя.

 

         Рисункитe, придружени от заявление за участие в конкурс /изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.оdk-burgas.com  -  Административни услуги/  да се представят или изпратят до 11. 03.2024  г. на адрес:

  

ЦПЛР- Бургас

ул. ”Райна Княгиня”№11

8000 гр. Бургас

За конкурса „Водата- извор на живот”

Събина Николова –организатор -0889/03-00-19

 

Обявяване на резултатите – 18.03.2024 на сайта на ЦПЛР – Бургас:

 https://www.odk-burgas.com/

 

Награждаването ще бъде на 21 март 2024 година от 16,30 часа в Международен  конгресен център.

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

 

    

Творби