Ср., 28/02/2024 - 12:15Февруари 2024

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПЕТИ КЛАС

"LET`S HAVE FUN!" 2024 г.

 

            Уважаеми ученици, колеги и родители, скъпи приятели на английския език,

            Община Бургас организира състезание по Английски език  за ученици от пети клас "Let`s have fun!" 2024 г.  

             Цели на състезанието:

да бъде създадена мотивираща и насърчаваща среда сред учениците от прогимназиален етап за усъвършенстване на техните познания по английски език;

да се предостави възможност на учениците да демонстрират своите умения по английски език;

да се популяризира чуждоезиково обучение в прогимназиален етап.

            Състезанието няма за цел да проверява знанията по Английски език на учениците от изучения материал в училище.

I. Етапи и условия за участие:

Дати на провеждане

 

            Състезанието ще се проведе по училища на 17.04.2024 г. от 15.00 ч. до 16.00 ч. Срокът за записване на учениците е от 26.02.2024 г. до 15.03.2024 г. включително.  Записването се извършва от учителите по английски език на паралелките от V клас във всяко училище. Резултатите ще бъдат обявени не по-рано от 29.04.2024 г. Церемонията по награждаването на отличените  участници ще се състои на 15.05.2024 г. на открита сцена „Охлюва“, Културен център „Морско казино“.

 

II.  Условия за участие

            Право на участие в състезанието имат ученици, записани в V клас за учебната 2023/2024 година, от всички училища на територията на Община Бургас. Таксата за участие е 10 лв.    Сметката, по която може да бъде преведена таксата е:

 

Училищно настоятелство към ОДК Бургас

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

BG81UBBS80021097672140

BIC: UBBS BGSF

/Заб. Таксата за правоучастие може да бъде внесена за всички ученици от едно училище с приложен списък. /

            Като основание на плащането задължително се изписва: състезание по английски език за 5 кл, име, презиме и фамилия на ученика, клас (пр. VА кл.), училище и като допълнение и квартал или населено място, за училища, чиито имена не са единствени за Община Бургас.

             Не се допускат до състезанието ученици, на които родния език е английски език.

III. Провеждане на състезанието:

 

            Всяко училище провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

 

 IV.   Формат на състезанието:

            Състезанието се провежда на 17.04.2024 г. Участието е анонимно и резултатите ще бъдат обявени чрез входящия номер на участника. Състезанието се провежда чрез тест с продължителност за решаването му до 60 минути. Тестът се състои от езикови задачи за четене и писане, и обхваща лексикалния и граматически материал по Английски език за V клас, съобразен с учебната програма на Министерството на образованието и науката за V клас по Английски език.

            Тестът съдържа 11 задачи, като всяка от тях носи различен брой точки.

            Тестовете ще бъдат предоставени от Община Бургас.

            Класирането се извършва в низходящ ред според получения брой точки.

            Резултатите от участието ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Бургас (www.burgas.bg) и Центъра за подкрепа на личностното развитие (https://www.odk-burgas.com/), не по-рано от 29.04.2024 г. При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Община Бургас ще бъдат публикуван само входящият номер, под който участва ученикът и неговият резултат. Резултатите ще бъдат публикувани в низходящ ред.

 V.  Награди

    Класираните участници на призови места ще бъдат отличени с награден фонд от страна на Община Бургас. Наградите включват:

Седем еднократни финансови награди по Общинска програма "Бургаски деца" за учениците с най-висок резултат; 

Медал и грамота за класираните на І, ІІ и ІІІ място;

Всички участници в състезанието ще получат грамоти за участие.

За отборно класираните училища на І, ІІ и ІІІ място – грамота и купа.

                         Уведомяваме Ви, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Допълнителна информация можете да получите на телефон:

 056/843643  - зам.-директор на Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас, уч. дейност

E-mail:  info-200257@edu.mon.bg

Адрес : Бургас 8 000, ул. "Райна Княгиня" 11

Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

 

 

 

 

Михаил Ненов

Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

 

 

Творби