От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Школата набира ученици VII-XII клас.

Занятията ще бъдат насочени към графичния дизайн и изучаване на графичната програма CorelDRAW.
Учениците ще бъдат въведени в графичния дизайн, ще се запознаят с основните термини и понятия, с растерна и векторна графика, ще изготвят проекти.
 

Ръководител: Десислава Иванова
тел.: 0882 43 50 63

График на занятията:
петък 17:00 - 18:30

           
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Компютърен кабинет

Школата подготвя ученици от VI - VII клас за НВО и ученици XI - XII клас за ДЗИ.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 11:00 – 12:30
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Езиков кабинет

Момент от урок

Реализацията на младите хора в днешно време е свързана и с владеенето на чужди езици. Ето защо през 2015 г. Община Бургас инициира безплатно обучението по чужд език в ранна възраст, в детските градини и подготвителните училищни групи (5-7 годишна възраст). Тази програма стана реалност чрез екипа и ръководството на организацията - Общинския детски комплекс - Бургас, която през 2016 г. беше преименувана на Център за подкрепа на личностното развитие ( ЦПЛР-Бургас). Беше създадена нова педагогическа форма в „Научно-познавателно направление ” – школа по английски език.