От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.
Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността и досега в Център за кариерно ориентиране – Бургас.

Школата набира ученици V-IX клас.

Занятията ще бъдат насочени към надграждане на материала, заложен в учебно-образователната програма.
Допълнителни познания учениците ще получат за компютърна графика и реклама, изучавайки графичната програма CorelDRAW.

Ръководител: Десислава Иванова

График на занятията:
събота 10:30 - 11:10
             11:20 - 12:00
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Компютърен кабинет

Школата е за ученици начален етап.

Ръководител: Петър Станчев

График на занятията:
събота 10:30 - 11:00
             11:10 - 11:40
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Езиков кабинет

При интерес ще бъде сформирана и школа по Английски език за V и VI клас.

Школата подготвя ученици от VI - VII клас за НВО и ученици XI - XII клас за ДЗИ.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 11:45 – 13:15
База "Райна Княгиня"
ет. 2, Езиков кабинет

Момент от урок

Реализацията на младите хора в днешно време е свързана и с владеенето на чужди езици. Ето защо през 2015 г. Община Бургас инициира безплатно обучението по чужд език в ранна възраст, в детските градини и подготвителните училищни групи (5-7 годишна възраст). Тази програма стана реалност чрез екипа и ръководството на организацията - Общинския детски комплекс - Бургас, която през 2016 г. беше преименувана на Център за подкрепа на личностното развитие ( ЦПЛР-Бургас). Беше създадена нова педагогическа форма в „Научно-познавателно направление ” – школа по английски език.