Съб., 24/09/2016 - 16:30Септември 2016

Спортни състезания и прояви за отбори, представящи обслужващи звена /ЦПЛР/

№ Наименование на проявата

Равнища и етапи Срокове за провеждане Организатори
1 Състезания по волейбол Общински
Областни
Зонални
Финални м.октомври -2016
м.юни- 2017 ЦПЛР-Бургас ММС, МОН БАСУ
2 Състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм

Национални м.октомври -2016
м.май- 2017 НДД, ЦПЛР, БФА със съдействието на МОН
3 Спортно-подготвителни игри за ОДЗ и ЦДГ

Общински
м.май- 2017 ЦПЛР-Бургас
Община Бургас
4 Мажоретен конкурс

Общински
м.май- 2017 ЦПЛР-Бургас Община Бургас
5 Футболен турнир “Кока-Кола”

Зонален м.март- 2015 ЦПЛР-Бургас
Община Бургас
РИО

Творби