Вт., 27/04/2017 - 14:00 до Нед., 30/04/2017 - 17:00 Април 2017

Моменти от концертите:

Снимки от раздел "Фрийденс"

XIX НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС БУРГАС – 2017 г.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

С Т А Т У Т
на
ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА КЛАСИЧЕСКИ, ХАРАКТЕРЕН,
СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ФРИЙ-ДЕНС
БУРГАС- 27, 28, 29, 30 април 2017 г.
ЦЕЛ:

ХIX Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий- денс има за цел да подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да разшири възможностите за творческа изява и културни контакти на колективите. Участниците в конкурса и техните педагози ще могат да обогатят своя опит и стил в различните жанрове на танцовото изкуство.

РЕГЛАМЕНТ:

І. В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и колективи към извънучилищни звена, младежки домове, читалища, училища, частни сдружения, с изключение на професионални и профилирани танцови училища и паралелки.

ІІ. Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:

1. Класически танц – изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

2. Характерен танц – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи към жанровата категория. Допускат се шоу елементи. Български народни танци няма да участват в класирането. В тази категория не участват състезатели от ПЪРВА възрастова група- 5-7 години.
3. Съвременен танц – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.

4. Фрий - Денс - изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил.

ІІІ. В конкурса могат да вземат участие колективи, индивидуални изпълнители и дуети. .
1. Колективни изпълнения:
- малка група-от 3 до 7 участници в един танц
- малка формация- от 8 до 14 участници в един танц.

Всеки колектив може да участва с максимум ЕДИН танц в жанрова категория и възрастова група.
Няма да бъдат приемани заявки с повече от ЕДИН танц в жанрова категория и възрастова група.
Времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути. Изпълненията над посочените минути ще бъдат прекъсвани.
2. Индивидуални изпълнения:
- СОЛО
- ДУЕТ
Участниците са разделени на възрастови групи. Позволени са до два танца в съответна жанрова категория и възрастова група. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 2 минути.

Соло и дует в раздел „Фрийденс”са само с музика, подбрана от организаторите.Времетраене на изпълнението е до 1 минута. Участниците са разделени на възрастови групи. В конкурса за соло изпълнения ще се класират отделно момичета и момчета/ девойки и младежи.

ІV. Възрастови групи:

І-ва възрастова група - от 5 до 7 години
ІІ-ра възрастова група - от 8 до 11 години
ІІІ-та възрастова група - от 12 до 13 години
IV- та възрастова група- от 14 до 18 години

На участници от една възрастова група не се разрешава да се състезават с участници от друга възрастова група. В едно танцово изпълнение се допуска по-малки участници да се състезават в по-горна категория само ако над 50% от изпълнителите са в по-горната възрастова група.

V. Критерии за оценка:

- техника на изпълнение
- артистичност и сценично поведение
- оригиналност на хореографията

За раздел „Фрий- денс”, освен общия критерий, журито взема под внимание и:
• принадлежността на хореографията към стилистиката на хип-хоп танца;
• разнообразието на стилове и новаторството на хореографите.

VІ. Общи условия:

1. Класирането се определя от компетентно жури, различно за отделните жанрове- специалисти в областта на класическия и характерен танц, специалисти в областта на съвременния танц и специалисти в областта на фрий-денса, селектирани от Организационния комитет.

2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията от конкурсната програма, без да заплащат права и обезщетения.

3. Награждаването в отделните жанрови категории e посочено в примерната програма.

Гала концерт не се предвижда.

Творби