Ср., 20/09/2017 - 10:15Септември 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
ОБЩИНА БУРГАС
И
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС
ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОКЛИП
„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2017 г.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море - 31 октомври, и се провежда в два раздела:

А. Конкурс за фотография:

Конкурсът има за цел да привлече вниманието на учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност, и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със:

Замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители- фотографи в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до ХII клас
- Втора възрастова група – ученици от IX до ХII клас

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.
Всеки участник може да изпрати максимум две творби. Серия от 3 снимки се счита за една творба.

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 13 ОКТОМВРИ 2017 г. НА АДРЕС:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”
Център за подкрепа на личностното развитие
ул.”Райна Княгиня” 11
гр. Бургас

Изпратените фотографии не се връщат и остават във фонда на ЦПЛР -Бургас.
Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори до 23 октомври 2017 г.
Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и една специална награда.
ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА С ОТЛИЧЕНИТЕ ФОТОГРАФИИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 ОКТОМВРИ 2017 г. ОТ 16, 30 ЧАСА В БУРГАС, В КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО”, ЗАЛА „ГЕОРГИ БАЕВ”.

Б. Конкурс за видеоклип:

Целта на конкурса е да привлече вниманието на учениците към морето, като символ на град Бургас, към необходимостта от грижи за опазване на морските води, плажове и богатото биоразнообразие на Черно море.

Условия за участие:

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

- Ученици от V до VIII клас
- Ученици от IX до XII клас

Всяко училище, школа или участник може да представи само по 1 видеоклип в съответната възрастова група. Клиповете се приемат само на електронната поща на ЦПЛР-Бургас: odkbourgas@gmail.com до 13 ОКТОМВРИ 2017 г.
Видеоклиповете трябва да бъдат в един от форматите: MPEG -4/ File Format/ , MTS File Windows Media Video File; могат да бъдат с музикално оформление, озвучени или със субтитри. Времетраене – 1 минута.
Те трябва да съдържат допълнително и следната информация:
-трите имена на автора
- клас
-училище/ клуб и ръководител
-адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава
- телефон за контакт

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори до 23 октомври 2017 г.
Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и една специална награда.
ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА С ОТЛИЧЕНИТЕ ФОТОГРАФИИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 ОКТОМВРИ 2017 г. ОТ 16, 30 ЧАСА В БУРГАС, В КУЛТУРЕН ЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО”, ЗАЛА „ГЕОРГИ БАЕВ”.
Изложбата с произведения от конкурса „Морето не е за една ваканция” е посветена на Международния ден на Черно море-31 октомври.

За допълнителна информация:

Тел: 056/ 84-45-49 и 0877 43 64 14 или за въпроси: e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Творби