Вт., 18/12/2018 - 16:30Декември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ” - 2018 г.

1.ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

2.УЧАСТНИЦИ: Ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:
І –ва възрастова група –от 1-4 кл.
ІІ –ра възрастова група – от 5-8 кл.
ІІІ-та възрастова група – от 9-12 кл.

3.РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в 2 раздела:
1) Поезия
2) Проза (есе или разказ)

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас.
Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация:
1) Име и фамилия на участника;
2) Клас, училище, школа (извънучилищно звено);
3) Точен адрес и телефон.

Творбите да са в обем до 2 машинописни страници и да не са участвали в предишните издания на конкурса и в други литературни конкурси.

Конкурсни изисквания: - съответствие с темата на конкурса; - вероучителна точност; - адекватно жанрово изпълнение на творбата; - оригиналност, художественост и др. - спазване на правописните и пунктуационни правила

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
Гр. Бургас- 8000
Ул. „Райна Княгиня”11
Център за подкрепа на личностното развитие
За конкурса ”Рождество на Спасителя”.

Важно! Да не се изпращат произведения на имейла на ЦПЛР- Бургас и ръкописи!

Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!

Жури от преподаватели по Религия православие, БЕЛ и писатели ще определи носителите на наградите във всички възрастови групи.

Срок за изпращане на творбите: 3.12.2018 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 10.12.2018 г. на сайта на ЦПЛР: www.odk-burgas.com

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 14.12.2018 г. по електронната поща на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас: odkbourgas@gmail.com

Церемонията по награждаването ще се проведе на 18.12.2018 г. в гр.Бургас .
Мястото и часът ще бъдат публикувани на сайта на ЦПЛР-Бургас : www.odk-burgas.com Разходите по пребиваването са за сметка на участниците! Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите.

За допълнителна информация: Тел. 056/84-45-49, 0878238632- Атанасия Петрова

Творби