сряда, 13 Юни, 2018всички новини

Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи и нейните регионални структури. Тя се осъществява в партньорство с Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия, пожари и извънредни ситуации , начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.
Провеждането на конкурса във всичките му етапи (районни, областни и национален) се извършва по утвърдените правила от директорите на ГДПБЗН – МВР и на Национален дворец на децата (НДД) – МОН.

На 12-ти юни в сградата на РДПБЗН - Бургас комисия от представители на РДПБЗН-Бургас, РУО-Бургас МОН и ЦПЛР - Бургас извършиха подбор и оценка на над 70 детски рисунки, участващи в областния етап на конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата" 2018 г.