Реализацията на младите хора в днешно време е свързана и с владеенето на чужди езици. Ето защо през 2015 г. Община Бургас инициира безплатно обучението по чужд език в ранна възраст, в детските градини и подготвителните училищни групи (5-7 годишна възраст). Тази програма стана реалност чрез екипа и ръководството на организацията - Общинския детски комплекс - Бургас, която през 2016 г. беше преименувана на Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР-Бургас). Беше създадена нова педагогическа форма в „Научно-познавателно направление ” – школа по английски език.

            През учебната 2016/2017 г. в програмата бяха включени и учениците от първи клас.

            Програмата работи непрекъснато, вече седма година. През учебната 2021/2022 година 5 500 деца са записани в групите по английски език; 3 600 от тях са на възраст от 5 до 7 години, учат в детската градина и подготвителните групи в училищата; 1 900 ученици са записани в групите от І клас в училищата. Общият брой на групите по английски език е 229.

            Преподавателите на групите по английски език са 15 щатни учители и 17 лектори  към ЦПЛР-Бургас..

            За повишаване на квалификацията на учителите се провеждат периодично обучения и семинари.

            „Play and talk with Echo“ и „  Play and write with Echo“ са иновативни програмни системи за чуждоезиково обучение в ранна възраст на деца от предучилищна възраст и 1-ви клас. Те предлагат нов образователен модел на педагогическо взаимодействие, основан на принципите на комуникативността, приемствеността, интерактивността и основните знания, които гарантират придобиването на децата умения да мислят, общуват, откриват и учат английски език.

            Всяка година се организират значителен брой събития, защото вярваме, че възможността децата и учениците да прилагат своите знания и умения по английски език чрез различни форми извън учебната институция, ще подобри интереса и мотивацията им за изучаване на чужд език.

            Всяка година се провеждат викторини по английски език за деца от ІV група и І клас.

            Децата от училищата по английски език участват активно в празничния календар на образователните институции и събития, организирани от община Бургас. По повод коледните празници всяка година се провеждат тържества в групите или извън учебната институция.

            Организираме „Дни на отворените врати“, по време на които родителите могат да се запознаят с методите на преподаване.

            Беше въведено пилотно компютърно обучение за деца от IV групи на детската градина / 6 години / и първи клас. За реализирането на тази идея е използвана интерактивна хардуерна технология, която включва интерактивна дъска, лаптоп, мултимедиен проектор и индивидуални таблети за децата. Разработен е програмен софтуер и за системите по английски език. Децата се обучават два часа седмично.

            Част от програмата за ранночуждоезиково обучение е и състезанието по Английски език за ученици от втори клас " We love English", което се проведе за втори път през 2022 г.  
Цели на състезанието:

  • да бъде създадена мотивираща и насърчаваща среда сред учениците от начален етап за усъвършенстване на техните познания по английски език;  
  • да се предостави възможност на учениците да демонстрират своите умения по английски език;
  • да се популяризира ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст

Организира се летен езиков  лагер за спечелилите I–во място. а спечелилите ІІ и ІІІ място са включени в езиков курс.

            Основни моменти от обучението са:

1. Календар – всеки час започва с обсъждане на календара – сезони, време, дни от
седмицата, месеца, дата, които се отразяват на таблото.

2. Магическа чанта – в нея учителят слага необходимите за урока дидактични материали, с които да привлече вниманието на децата. По този начин се провокира тяхното любопитство и интерес.

3. Ехо-то – това е главният въображаем герой от учебника, който помага на учителя да се сближи с децата и да ги впечатли.

4. Шапка – с помощта на шапката учителят излиза от назидателната позиция „Аз съм учителят, ти си ученикът и учиш”, а казва „ Ние учим заедно – аз съм един от вас”.

Всичко това спомага за общуването между учителите и децата, формира се положителна мотивация и познавателен интерес.