четвъртък, 17 Ноември, 2022всички новини

Представители на ЦПЛР гостуваха на " Добро утро Бургас" по повод една изключително полезна проява - Базар на професиите.Видетото може да гледате от тук:

https://www.youtube.com/watch?v=dM2lVReTyvQ