неделя, 26 Ноември, 2023всички новини

БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ.Организиран от Община Бургас, ЦПЛР БУРГАС, РУО БУРГАС и ОУ "Елин Пелин".Благодарим на всички партньори допринесли за реализацията на базара. На учениците и родителите посетили форума пожелаваме правилен избор в бъдеще за избор на училище след 7 клас. Успех!