четвъртък, 12 Май, 2022всички новини

Кариерните консултанти към Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас взеха участие в традиционната Панорама на средното образование, която се проведе  от 11 до 12 май 2022 г. в Бургаски свободен университет. Специалистите по кариерно ориентиране информираха кандидат-гимназистите и техните родители за профилите, професиите и специалностите, по които се извършва обучение в учебните заведения в област Бургас и  за новостите в професионалното обучение.

Проведоха  се и индивидуални консултации - голяма част от учениците проявиха интерес към  въпросниците за професионално ориентиране, които включват изследване  на техните интереси, способности и предпочитания и  ги подпомагат  да направят своя информиран избор след VII клас.

Предоставяните услуги от кариерните консултанти към ЦПЛР -  Бургас са безплатни за ученици, родители, граждани.

Индивидуалните консултации  се провеждат след предварителна заявка по телефон, имейл.

 Бургас ул. „Райна Княгиня“ № 11;

Телефони: 056/825 809; 0885 985 433

E –   mail: cko_burgas@abv.bg