четвъртък, 9 Юни, 2016всички новини

Заключителен семинар за учителите в детските заведения и подготвителните групи в училищата се проведе на остров "Света Анастасия". Семинарът бе организиран от Община Бургас, издателство "Изкуства" и Център за подкрепа и личностно развитие. Преподавателският екип бе поздравен от г- жа Веселина Таралова - Директор на дирекция "Образование и демографски въпроси" за високите постижения на децата през първата година на пилотния проект на Община Бургас за безплатно ранно чуждо езиково обучение. Бяха обсъдени насоки за организацията и провеждането на учебния процес през следващата учебна година. Всички учители получиха благодарности и сертификати от г-н Цеко Стайков-управител на издателство "Изкуства".