вторник, 14 Март, 2023всички новини

Община Бургас и УНИЦЕФ започват проект в подкрепа на украински деца, които изучават български език.Това се случва в Центъра за подкрепа на личностното развитие- Бургас, който е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието. Три пъти в седмицата, под ръководството на преподавателя Виктория Димова украинските деца изучават български език. Една част от тях учат в бургаски училища.
Снимка: Тодор Ставрев/БТА (ПК)