четвъртък, 15 Март, 2018всички новини

Центърът за кариерно ориентиране към ЦПЛР-Бургас ще вземе участие в "Кандидатстудентска борса 2018", която ще се проведе на 16 и 17 март /петък и събота/ в Младежкия културен център.
В рамките на два поредни дни сертифицирани консултанти по международната програма GCDF ще предлагат безплатни индивидуални консултации на младежи, които все още не са сигурни каква кариера да изберат и към каква професия да се насочат.
Ще бъде предоставена и възможност за попълване на въпросник за образователно ориентиране на кандидат-студентите, който има за цел да подпомогне вземането на решение при избор на специалност в университет. Въпросникът оценява: професионални интереси, предпочитани дейности в полето на професионалните интереси, интелектуалните способности, културните интереси, а резултатите от него дават обективна оценка на силните и слабите страни, информация за уменията, за да може ученикът да вземе най-доброто решение по отношение на образователното и кариерното си развитие.
По време на изложението кандидат-студентите и всички интересуващи се ще получават актуална и подробна информация за условията за кандидатстване, прием, обучение, социално-битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование и др.