четвъртък, 8 Март, 2018всички новини

Екипът на Центъра за кариерно ориентиране предлага безплатни индивидуални консултации, по време на които учениците имат възможност да попълнят въпросник за професионално ориентиране, да открият своите силни страни, индивидуални качества и области за развитие.
Дейностите са част от предлаганата нова услуга "кариерно консултиране" от Центъра за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР-Бургас/, в рамките на която кариерните консултанти оказват съдействие на учениците, за да вземат решение за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си.
До момента Центърът за кариерно ориентиране проведе няколко информационни срещи с представители на бургаските университети, в помощ на учениците от средните училища, профилираните и професионалните гимназии.
Дванадесетокласниците получиха полезна информация относно подготовката, приема и условията за кандидатстване. Организираха се и посещения в Колеж по туризъм, който е част от университет "Проф. д-р Асен Златаров". Кандидат-студентите имаха възможност да разгледат материалната база и лабораториите, и да се запознаят на място със специалностите, които предлага учебното заведение.
Информационните срещи преминаха при силен интерес и помогнаха на кандидат-студентите да вземат най-правилното решение за тяхното образование и бъдеща реализация.
За безплатните индивидуални консултации е необходимо желаещите родители и ученици да заявят предварително час на някой от следните телефони: 056 825 809 и 0885 985 433.