четвъртък, 25 August, 2022всички новини

ЦПЛР – Бургас за втори път печели проект по националната програма  „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Тази година проектът носи наименованието: „Обзавеждане и оборудване на съвременен интегриран кабинет „Art English room”.

Проектът е на стойност: 23 805, 93 лв.

Специални благодарности на МОН, че за 3 години се подобри материалната база на ЦПЛР – Бургас.