четвъртък, 4 Март, 2021всички новини

За четвърти път ЦПЛР- Бургас спечели проект към  Националната кампания „Чиста околна среда“- 2020- 2021 на тема „Обичам природата и аз участвам“. Проектът носи името „Деца и ученици във вълшебния свят на природата“ и е широкоспектърен. Включва дейности на три школи: Театрална школа „Детско царство“ с ръководител Атанасия Петрова, Школа по авио и ракетомоделизъм с ръководител Георги Янев и Забавни игри с ръководител Йорданка Василева. Целта на проекта е не само облагородяване на дворното пространство на ЦПЛР- Бургас, но и изграждане на екологична култура у учениците. Ето и някои от дейностите:  за Деня на Земята- засаждане на дървесна растителност, спортен празник“ Открий зелените съкровища“, детски празници, посветени на дати, свързани с опазване на околната среда, експедиции до близки резервати, конкурси, свързани с морето и Бургас, издаване на книга с екопиеса за малки и големи, а Клубът по авио и ракетомоделизъм ще изработи къщичка за птици, монтирана в паркове и градини. Ще бъде изграден интерактивен кът- къщичка за книги и дипляни на екологична тематика пред Общинския детски център  на ул. „Райна Княгиня“11. Не на последно място учениците ще изследват морски и речни води с подвижна лаборатория „GREEN”.

Първият екопроект е спечелен  от екипа на ЦПЛР- Бургас преди 20 години. Да пожелаем успех на проекта с посланието да обичаме природата, да  я пазим и да сме здрави!