вторник, 27 Юли, 2021всички новини

Децата подготвят рисунки за благотворителна изложба  на тема „Не бой се, ще оздравееш!” за деца,настанени в УМБАЛ- Бургас.

Ръководител: Атанасия Петрова