вторник, 25 Октомври, 2022всички новини

Децата от детските градини ще изучават историята и забележителностите на Бургас

 

През новата учебна година във всички бургаски детски градини продължава общинската програма по краезнание "Моят град Бургас". В нея са включени деца от 3 и 4 група. Като допълнителни педагогически ситуации те ще изучават историята на град Бургас, неговите символи, природни и културни забележителности.

 58 учители от детските градини преминаха двудневно обучение в Културен център „Морско казино“. За тях то бе интересно и полезно -  обогатено с добри практики, насоки за методиката на преподаване и прилагане на съвременни технологии при подготовката на занятията. Лектор беше доц. д-р Захарий Дечев - ръководител на програмата по краезнание.

Учителите – краеведи  са предвидили за своите възпитаници привлекателни практически занятия, участия в конкурси и празници