четвъртък, 2 Юни, 2016всички новини

Децата от клуб "Фотография" с ръководител Борислав Пенков посетиха Бургаски районен съд по повод "Ден на отворените врати".
Там бяха приети от пресаташето на съда и наградени с грамота.